skelund Futegard ligg vakkert til heilt nede ved sjøen i kulturbygda Balestrand. Som ei kvit svane ligg huset der mellom fleire raude sveitsersmykker. I restane av den gamle parken kan ein sjå fleire store vakre tre som har stått saman med Futegarden gjennom tidene. Enorme kvitbøker, kristorn, sølvgran og eik. Freda vekster i harmoni med dette sjeldne huset. Garden Askelund var futesete frå 1790 fram til 1899. Huset har vore sommarresidens for rikfolk, hotell, skule og bustad.

Sjå engelsk og tysk tekst for fleire bilder

Askelund futegard og Askelund skule tilbyr ikkje lenger overnatting, selskap osv. Vi tek difor ikkje i mot bestillingar. Alle bygningane er no omgjort til private heimar, og vi ber deg difor om respektere dette.

 

Beslkande:
produsert av gang interaktv 2002