Askelund futegard og Askelund skule tilbyr ikkje lenger overnatting, selskap, besøk, omvisning osv. Vi tek difor ikkje i mot bestillingar. Alle bygningane er no omgjort til private heimar, og vi ber deg difor om å respektere dette.