Askelund futegard og Askelund skule tilbyr ikkje lenger overnatting, selskap, besøk, omvisning osv. Vi tek difor ikkje i mot bestillingar. Alle bygningane er no omgjort til private heimar, og vi ber deg difor om å respektere dette.
Vertskapet driv no Vadheim Hotell, ein times køyring frå Balestrand, der ein tilbyr overnatting, selskapslokaler, pub og konferansefasiliteter. Ynskjer du kontakt med Vadheim Hotell er telefonnr. 91 10 99 92 og epost kontakt@askelund.no